O nas

Historia Szkoły Podstawowej w Świbie liczy ponad sto lat, o czym świadczą jej kroniki, pisane jeszcze języku niemieckim. Zawsze była ważnym miejscem dla mieszkańców Świby. Jej wygląd zmieniał się przez lata,kilkukrotnie była przebudowywana i rozbudowywana. Kolejni kierownicy,dyrektorzy szkoły dbali o jej rozwój. W ostatnich latach byli nimi: Pan Franciszek Trąpczyński, Pan Tomasz Pluta, Pan Czesław Semba oraz aktualnie Pani Izabela Ambrozik. W przeszłości uczęszczało do niej nawet około 200 uczniów. Mury tej placówki opuściło wielu późniejszych przedsiębiorców, nauczycieli, lekarzy, dziennikarzy, sportowców i artystów oraz wielu innych wybitnych ludzi. Dziś szkoła jest ośmioklasową szkołą podstawową z oddziałami przedszkolnymi, w której uczy się uczniów 74 od klas I do VIII i 42 dzieci w dwóch oddziałach przedszkolnych. W szkole pracuje 25 pracowników w tym 20 nauczycieli. Szkoła jest dobrze  i nowocześnie wyposażona np. w tablice interaktywne w każdej sali czy  inne pomoce dydaktyczne. Zapewnia wszechstronny rozwój każdemu uczniowi, aktywnie uczestniczy w życiu lokalnym. W szkole działają Samorząd Uczniowski, biblioteka szkolna, odbywają się zajęcia korekcyjno–kompensacyjne, zajęcia wyrównawcze i zajęcia sportowe –sks. Realizuje wiele projektów i programów. Uczniowie każdego roku wyjeżdżają na jedno i kilkudniowe wycieczki turystyczno–krajoznawcze oraz do kina czy teatru. O prawidłową pracę szkoły dbają też  pracownicy administracji i obsługi.