Godziny pracy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kępnie w okresie ferii

Godziny pracy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kępnie w okresie ferii

 

Poradnia jest czynna od poniedziałku do czwartku w godzinach od 8.00 do 18.00 (z wyjątkiem 6 stycznia), a w piątki od 8.00 do 15.30. W okresie ferii specjaliści prowadzą diagnozę i zajęcia terapeutyczne. Możliwe jest też skorzystanie z porad i konsultacji, w tym telefonicznych i z wykorzystaniem form komunikacji internetowej. Wymaga to wcześniejszego kontaktu telefonicznego w celu ustalenia terminu i formy spotkania.
Numery telefonu: 627824811; 536409739
Adres email: pppkepno@op.pl

.