Kadra pedagogiczna i pracownicy szkoły

Kadra pedagogiczna i pracownicy szkoły

rok szkolny 2020/2021

 

Imię i nazwisko nauczyciela – nauczany przedmiot

 1. Izabela Ambrozik – dyrektor, historia, wiedza o społeczeństwie
 2. Aleksandra Bączkiewicz –j. angielski, wychowawca klasy VII-VIII
 3. Izabela Długowska – Hanas – edukacja wczesnoszkolna klasa I, pedagog szkolny,  logopeda, zajęcia korekcyjno – kompensacyjne
 4. Adrianna Miś – biologia, chemia
 5. ks. Daniel Karwacki – religia
 6. Anna Polaszczyk – j. polski., nauczyciel bibliotekarz
 7. Sylwia Seiffert – rewalidacja, wychowanie do życia w rodzinie
 8. Tomasz Stachowicz – wychowawca klasy V – VI, matematyka, informatyka, fizyka
 9. Alicja Świątek –wychowawca klasa III, edukacja wczesnoszkolna, nauczyciel świetlicy
 10. Izabela Stawinoga –wychowawca oddziału przedszkolnego, wychowanie przedszkolne, nauczyciel świetlicy
 11. Violetta Szymańska – doradztwo zawodowe
 12. Adam Burzała – muzyka, plastyka, technika
 13. Aneta Papiór – j. niemiecki, geografia
 14. Małgorzata Jóźwin- j. angielski
 15. Anna Lisowska – wychowawca klasa I-II, edukacja wczesnoszkolna, nauczyciel świetlicy
 16. Iwona Maciejewska – Wolko – wychowawca grupy „0”, wychowanie przedszkolne, rewalidacja, nauczyciel wspomagający
 17. Magdalena Jentsch –wychowanie fizyczne
 18. Agnieszka Szymańska – wychowanie przedszkolne
 19. 19.Urszula Nokiel – wychowanie przedszkolne, nauczyciel świetlicy
 20. Rafał Nikodem – edukacja dla bezpieczeństwa
 21. Elżbieta Fras – główny księgowy, samodzielny referent
 22. Danuta Sedyk – starszy woźny, sprzątaczka
 23. Barbara Nokiel – sprzątaczka, woźna oddziałowa
 24. Sylwia Paprocka – Nokiel – pomoc nauczyciela
 25. Joanna Stryjak – pomoc nauczyciela