Kadra pedagogiczna i pracownicy szkoły

Kadra pedagogiczna i pracownicy szkoły

rok szkolny 2019/2020

 

Imię i nazwisko nauczyciela – nauczany przedmiot

 1. Izabela Ambrozik – dyrektor, historia, nauczyciel świetlicy
 2. Aleksandra Bączkiewicz –j. angielski, wychowawca klasy VI
 3. Izabela Długowska – Hanas – wychowanie przedszkolne, pedagog szkolny,  logopeda, nauczyciel gimnastyki korekcyjnej
 4. Katarzyna Kłębek – geografia
 5. Adrianna Miś – biologia, chemia
 6. Rafał Lubryka – religia
 7. Anna Polaszczyk – j. polski., nauczyciel bibliotekarz, wychowawca klasy VII
 8. Sylwia Seiffert – rewalidacja
 9. Tomasz Stachowicz – wychowawca klasy IV – V, matematyka, informatyka, fizyka
 10. Alicja Świątek –wychowawca klasa I – II, przyroda, edukacja wczesnoszkolna, zajęciakorekcyjno – kompensacyjne
 11. Izabela Stawinoga –wychowawca oddziału przedszkolnego, wychowanie przedszkolne
 12. Violetta Szymańska – doradztwo zawodowe
 13. Adam Burzała – muzyka, plastyka, technika
 14. Aneta Papiór – j. niemiecki
 15. Małgorzata Jóźwin- j. angielski
 16. Magdalena Domal- edukacja wczesnoszkolna, nauczyciel świetlicy
 17. Iwona Maciejewska – Wolko– wychowawca grupy „0”, wychowanie przedszkolne, rewalidacja, nauczyciel wspomagający
 18. Magdalena Jentsch –wychowanie fizyczne
 19. Agnieszka Szymańska – wychowanie przedszkolne
 20. Patrycja Gola-Olek – wychowanie do życia w rodzinie
 21. Elżbieta Fras – główny księgowy, samodzielny referent
 22. Danuta Sedyk – starszy woźny, sprzątaczka
 23. Barbara Nokiel – sprzątaczka, woźna oddziałowa
 24. Sylwia Paprocka – Nokiel – pomoc nauczyciela
 25. Joanna Stryjak – pomoc nauczyciela