Podsumowanie programu “Twoje dane – Twoja sprawa”

W tym roku szkolnym po raz drugi realizowaliśmy program “Twoje dane – Twoja sprawa”. Oto wykaz inicjatyw podjętych w szkole. Dziękujemy wszystkim uczniom, przedszkolakom i nauczycielom za udział w działaniach oraz Pani Alicji Świątek za koordynowanie programu.

.