Ramowy rozkład dnia

RAMOWY ROZKŁAD DNIA

RAMOWY ROZKŁAD DNIA W GRUPIE RYBKI

06:30–8:30

Schodzenie się dzieci do przedszkola. Zabawy służące realizacji pomysłów i zainteresowań dzieci. Zabawy w kącikach zainteresowań, praca z zespołem dzieci lub indywidualna. Ćwiczenia poranne, czynności opiekuńcze, zabawy swobodne, tworzenie okazji do wymiany informacji, rozmowy indywidualne z dziećmi, zabawy muzyczno-ruchowe, kontakty z rodzicami.

08:30–8.50

Prace porządkowo-gospodarcze w sali. Zestaw ćwiczeń porannych (rozwijanie sprawności fizycznej dzieci). Gry i zabawy dydaktyczne. Rozmowy w oparciu o oglądane ilustracje, ćwiczenia ortofoniczne, oddechowe, słuchowe, gramatyczne itp. Gry i zabawy konstrukcyjne, tematyczne, badawcze.

8.50-9.00

Przygotowanie do śniadania, czynności higieniczne, czynności samoobsługowe, pełnienie dyżurów, śniadanie – wpajanie zasad dobrego wychowania i zachowania się przy stole,  wyrabianie nawyków higieniczno-kulturalnych.

09.00–9.30

Śniadanie.

9.30–9.50

Czynności higieniczne oraz przygotowanie do zajęć.

9.50-10.40

Zintegrowana działalność edukacyjna w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego, zajęcia i zabawy edukacyjne, zajęcia dydaktyczne różnego typu realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego.

10.40-11.40

Rozwijanie sprawności fizycznej dzieci (zestaw ćwiczeń).  Gry i zabawy grupowe w kole.

11.40-12.00

Przygotowanie sali do obiadu. Czynności higieniczne, samoobsługowe. Wdrażanie do systematycznego stosowania zabiegów higienicznych po zabawie i przed posiłkami.

12.00-12.30

Obiad.

12.30-12.40

Czynności higieniczne i czynności samoobsługowe.

12:40–12:50

Przygotowania do wyjścia na plac zabaw- czynności samoobsługowe.

12:50–13.40

Pobyt na placu zabaw- zabawy, gry sportowe oraz ćwiczenia kształtujące postawę dziecka, zabawy organizowane i swobodne, spacery, wycieczki, przebywanie w ogrodzie przedszkolnym, obserwacje przyrodnicze, zajęcia sportowe, prace gospodarcze, porządkowe, ogrodnicze; tworzenie okazji do obserwowania, eksperymentowania, odkrywania, podejmowanie zabaw badawczych, konstrukcyjno-technicznych, wspieranie działań twórczych, zabawy dowolne.

13:50–14:00

Powrót z placu zabaw lub spaceru- czynności samoobsługowe w szatni. Czynności higieniczne.

14.00-14.15

Podwieczorek. Czynności higieniczne, czynności samoobsługowe,  wpajanie zasad dobrego wychowania i zachowania się przy stole,  wyrabianie nawyków higieniczno-kulturalnych.

14.15–15.30

Odpoczynek- słuchanie muzyki relaksacyjnej, bajek, ćwiczenia ortofoniczne, paluszkowe itp.  Gry i zabawy stolikowe. Rozchodzenie się dzieci.

 

 

RAMOWY ROZKŁAD DNIA W GRUPIE „ŻABKI”

06:30–8:00

Schodzenie się dzieci do przedszkola. Zabawy służące realizacji pomysłów i zainteresowań dzieci. Zabawy w kącikach zainteresowań, praca z zespołem dzieci lub indywidualna. Ćwiczenia poranne, czynności opiekuńcze, zabawy swobodne, tworzenie okazji do wymiany informacji, rozmowy indywidualne z dziećmi, zabawy muzyczno-ruchowe, kontakty z rodzicami.

08:00–8.50

Prace porządkowo-gospodarcze w sali. Zestaw ćwiczeń porannych (rozwijanie sprawności fizycznej dzieci). Gry i zabawy dydaktyczne. Rozmowy w oparciu o oglądane ilustracje, ćwiczenia ortofoniczne, logopedyczne, oddechowe, słuchowe, gramatyczne itp. Gry i zabawy konstrukcyjne, tematyczne, badawcze.

08.50-9.00

Czynności higieniczne, czynności samoobsługowe, pełnienie dyżurów, śniadanie – wpajanie zasad dobrego wychowania i zachowania się przy stole,  wyrabianie nawyków higieniczno-kulturalnych.

09.00–9.30

Śniadanie.

9.30–9.50

Czynności samoobsługowe, zabiegi higieniczne oraz przygotowanie do zajęć.

9.50-10.30

Zintegrowana działalność edukacyjna w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego, zajęcia  i zabawy edukacyjne różnego typu, zabawy dydaktyczne, plastyczne, muzyczne , teatralne, sportowe realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego.

10.30-10.50

Przygotowania do wyjścia na plac zabaw- czynności higieniczne i samoobsługowe.

10.50-11.50

Pobyt na placu zabaw- zabawy, gry sportowe oraz ćwiczenia kształtujące postawę dziecka, zabawy organizowane i swobodne, spacery, wycieczki, przebywanie w ogrodzie przedszkolnym, obserwacje przyrodnicze, zajęcia sportowe, prace gospodarcze, porządkowe, ogrodnicze; tworzenie okazji do obserwowania, eksperymentowania, odkrywania, podejmowanie zabaw badawczych, konstrukcyjno-technicznych, wspieranie działań twórczych, zabawy dowolne.

11.50-12.00

Przygotowanie do posiłku- czynności samoobsługowe, pełnienie dyżurów. Wdrażanie do systematycznego stosowania zabiegów higienicznych po zabawie, powrocie z placu zabaw  i przed posiłkami.

12.00-12.30

Obiad.

12.30-12.40

Czynności samoobsługowe, zabiegi higieniczne, pełnienie dyżurów.

12:40–13:30

Relaksacja, odpoczynek poobiedni, zabawy wyciszające, słuchanie bajek, muzyki relaksacyjnej, opowiadań.

13:30–13.50

Swobodna aktywność dzieci według ich zainteresowań. Zabawy, gry indywidualne, zespołowe, zabawy ruchowe. Praca indywidualna z dziećmi wynikająca z ich potrzeb rozwojowych.

13:50–14:00

Czynności sanitarno-higieniczne.

14.00-14.15

Podwieczorek- wpajanie zasad dobrego wychowania i zachowania się przy stole,  wyrabianie nawyków higieniczno-kulturalnych.

14.15–15.30

Zabawy manipulacyjne, konstrukcyjne, tematyczne, gry i zabawy stolikowe, zabawy integracyjne. Zabawy ruchowe w sali oraz na placu zabaw, spacery. Praca indywidualna z dzieckiem.  Dowolna działalność dzieci.