Zwrot podręczników i książek do biblioteki szkolnej

W związku ze zbliżającym się zakończeniem roku szkolnego 2019/2020  prosimy o zapoznanie się z terminami i procedurami oddawania podręczników szkolnych.

 

  1. Książki muszą być przekazane w jednorazowej torbie podpisanej imieniem i nazwiskiem oraz klasą zwracającego.
  2. Przyjmowane są tylko pełne komplety (uczeń ma obowiązek usunięcia zapisanych ołówkiem notatek, podkreśleń, sklejenia kartek).
  3. Podręczniki zwracają tylko osoby zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. Gdy w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych, należy zrezygnować z wizyty w szkole i zwrotu podręczników do czasu zakończenia kwarantanny.
  4. W przypadku osób chorych, przebywających na kwarantannie termin zwrotu podręczników zostanie ustalony indywidualnie.
  5. Uczniowie lub rodzice zwracający podręczniki zobowiązani są do zakrywania ust i nosa, przy pomocy maski, maseczki lub przyłbicy oraz używania własnych rękawiczek jednorazowych.
  6. Przed wejściem do biblioteki/ sali należy zdezynfekować ręce.
  7. O terminie i miejscu zwrotu podręczników uczniowie zostaną poinformowani przez wychowawców.

.