Plik pdf zawierający wykaż najważniejszych uroczystości w roku szkolnym 2022/2023
Plik pdf zawierający wykaz podręczników i programów obowiązujących
w roku szkolnym 2022/2023
Plik pdf zawierający plan pracy szkoły na rok 2022/2023.
Plik pdf zawierający wykaz przerw świątecznych, dni wolnych, ferii w roku szkolnym 2022/2023
Plik pdf zawierający Program wychowawczo –
profilaktyczny szkoły na rok 2022/2023
Plik pdf zawierający Statut szkoły.