Logopeda

 

 

Ulotka informacyjna dla rodziców dzieci z wadą wymowy

 

Drogi Rodzicu!

Jeżeli u Twojego dziecka stwierdzono wadę wymowy, motywuj je do korzystania z zajęć logopedycznych. Ty także powinieneś pomóc córce/synowi pamiętając o tym, że terapia ta ma miejsce nie tylko podczas zajęć logopedycznych.

Skuteczność terapii ściśle uzależniona jest od współpracy rodziców z logopedą!!!

 I tylko wówczas, gdy współpraca ta ma rzeczywiście miejsce – terapia przynosi rezultaty.

Wskazówki dla rodziców dzieci uczęszczających na terapię logopedyczną:

 • Bądź w stałym kontakcie z logopedą, aby na bieżąco pozyskać informacje o stanie mowy swojego dziecka
 • Dopilnuj, aby dziecko systematycznie uczęszczało na zajęcia logopedyczne
 • Pracuj z dzieckiem w domu poprzez utrwalanie materiału zawartego w zeszycie lub na kserokopiach i ćwiczenie z dzieckiem przed lustrem
 • Pomóż dziecku w domowych zajęciach, aby mogło pracować w atmosferze spokoju
 • Chwal swoje dziecko nawet za minimalne osiągnięcia, co znacznie zmobilizuje je do wysiłku
 • Chwal i nagradzaj dziecko nie tylko za efekty jego pracy, ile za włożony w nią wysiłek. Spraw, aby praca z dzieckiem była przyjemna dla was obojga

Bądź życzliwym, pogodnym, cierpliwym przewodnikiem i towarzyszem swego dziecka!!!

 

 

 

 


Etapy korekcji wad wymowy

Oferowana uczniom terapia logopedyczna obejmuje: zajęcia grupowe i indywidualne, konsultacje, ćwiczenia i zabawy logopedyczne w grupie. Jest dostosowana do potrzeb dzieci i zgodna z diagnozą.

 • Ćwiczenia przygotowawcze w formie zabawy
 • Wywołanie prawidłowej głoski
 • Utrwalenie prawidłowej wymowy głoski w logotomach i grupach spółgłoskowych
 • Utrwalenie prawidłowej wymowy danej głoski w wyrazach (w nagłosie, w śródgłosie, wygłosie)
 • Utrwalanie prawidłowej wymowy głoski w zestawach wyrazowych, wyrażeniach dwuwyrazowych
 • Prawidłowa wymowa danej głoski w zdaniach (krótszych potem dłuższych)
 • Prawidłowa wymowa głoski w wierszykach, krótkich tekstach czytanych, powtarzanych
 • Prawidłowa wymowa danej głoski w każdej sytuacji życia codziennego

 

Jak pomóc dziecku w nauce mówienia? 

Prawidłowy rozwój mowy naszego dziecka to podstawa późniejszych sukcesów w edukacji szkolnej. Rodzice, którzy pragną  wspierać naukę swojej pociechy od początku, powinni świadomie pomagać jej w prawidłowym rozwoju umiejętności mówienia i pisania. Przedstawiamy więc kilka praktycznych ćwiczeń, zabaw i porad, które ułatwią nam stymulowanie rozwoju mowy.   W tej kwestii lepiej okazać nadwrażliwość i troskę niż brak umiejętności przewidywania i przykre w skutkach porażki  w dalszej edukacji.

Przyczyny problemów z wymową

 • Zbyt długie karmienie butelką
 • Zbyt długie ssanie smoczka
 • Ssanie kciuka
 • Dłużej utrzymujący się katar
 • Przerośnięty trzeci migdał
 • Problemy z przerośniętymi migdałkami podniebiennymi
 • Infantylny sposób połykania
 • Wada zgryzu
 • Zbyt krótkie wędzidełko podjęzykowe lub wędzidełka wargowe
 • Wczesna próchnica zębów mlecznych
 • Rozszczep podniebienia lub /i warg
 • Nieprawidłowe oddychanie
 • Niedosłuch
 • Dostarczanie nieprawidłowych wzorców wymowy (mówienie zdziecinniałe do dziecka)

 

 Etapy rozwoju mowy

Rozwój mowy nie przebiega u wszystkich jednakowo. U jednych szybciej, u innych wolniej. Niejednakowa jest też kolejność przyswajania sobie przez dziecko poszczególnych głosek. Rozwój mowy warunkowany jest genetycznie. Zależy on jednak nie tylko od wrodzonych właściwości organizmu człowieka, ale także od warunków społecznych, kontaktu ze środowiskiem, z innymi mówiącymi ludźmi (H. Spionek).Najczęściej w literaturze wyodrębnia się cztery okresy kształtowania się mowy dziecka:

 • okres melodii ( sygnału – apelu; O – 1 rok życia),
 • okres wyrazu ( sygnały jednoklasowego; 1 – 2 rok życia),
 • okres zdania ( sygnału dwuklasowego; 2 – 3 rok życia),
 • okres swoistej mowy dziecięcej (swoistych form językowych)

 

Kiedy powinno się poprosić o pomoc logopedę?

Logopeda podpowiada…

Gdy dziecko poniżej 1 roku życia:

 • nie gaworzy
 • nie wypowiada sylab
 • nie rozumie prostych poleceń

Gdy dziecko od 1 do 2 lat:

 • nie wypowiada prostych słów (mama, tata, daj)

Gdy dziecko w wieku 3 lat:

 • nie wypowiada poprawnie głosek p, b, m, t, d, n
 • nie buduje zdań

Gdy dziecko w wieku 4 lat:

 • nie potrafi zbudować zdania złożonego
 • zniekształca wyrazy
 • mówi niepłynnie, zacina się
 • nie wypowiada poprawnie głosek k, g, l, ś, ź, ć, dź lub s, z, c, dz

Gdy dziecko w wieku 5 lat:

 • nie wypowiada poprawnie głosek r, s, z, c, dz, ś, ź, ć, dź, ą, ę

Gdy dziecko w wieku 6 lat:

 • nie wypowiada poprawnie głosek: sz, ż, cz, dż

Gdy dziecko znacznie odstaje w rozwoju mowy od rówieśników,niechętnie bawi się i nawiązuje kontakty z innymi dziećmi

Gdy dziecko mówi przez nos lub oddycha buzią

    

 

 

Aby twoje dziecko mówiło pięknie

Dekalog rodzica

Jak motywowować dziecko do ćwiczeń w domu

Kamienie milowe rozoju mowy dziecka

Wczesna stymulacja językowa