Kadra pedagogiczna i pracownicy szkoły

rok szkolny 2023/2024

Izabela Ambrozik – dyrektor, historia, wiedza o społeczeństwie

Aleksandra Bączkiewicz –j. angielski, wychowawca klasy VIII

Izabela Długowska – Hanas –– edukacja wczesnoszkolna, wychowawca klasa I, pedagog szkolny,  zajęcia korekcyjno – kompensacyjne, nauczyciel świetlicy

Adrianna Miś – biologia, chemia, przyroda

ks. Daniel Karwacki – religia

Anna Polaszczyk – j. polski, nauczyciel bibliotekarz, j. polski dla obcokrajowców, – wychowawca klasy IV-V

Sylwia Seiffert – rewalidacja, wychowanie do życia w rodzinie, doradztwo zawodowe, pedagog specjalny

Tomasz Stachowicz – wychowawca klasy VI, matematyka, informatyka, fizyka

Izabela Stawinoga –wychowawca oddziału przedszkolnego, wychowanie przedszkolne

Adam Burzała – muzyka, plastyka, technika

Aneta Papiór – j. niemiecki, geografia, nauczyciel świetlicy

Paulina Kostrzewa – j. angielski

Magdalena Domal – edukacja wczesnoszkolna, logopeda

Alicja Świątek – edukacja wczesnoszkolna, wychowawca klasy II-III, zajęcia korekcyjno – kompensacyjne, nauczyciel świetlicy

Iwona Maciejewska – Wolko – wychowanie przedszkolne, nauczyciel wspomagający, pedagog specjalny

Agnieszka Szymańska – wychowawca grupy „0”, wychowanie przedszkolne, nauczyciel świetlicy

Rafał Nikodem – edukacja dla bezpieczeństwa, wychowanie fizyczne

Andrzej Burkacki – psycholog

Elżbieta Fras – główny księgowy, samodzielny referent

Danuta Sedyk – starszy woźny, sprzątaczka

Barbara Nokiel – sprzątaczka, woźna oddziałowa

Sylwia Paprocka – Nokiel – pomoc nauczyciela

Magdalena Wardęga – pomoc nauczyciela