Kadra pedagogiczna i pracownicy szkoły

rok szkolny 2022/2023

Imię i nazwisko nauczyciela – nauczany przedmiot

 1. Izabela Ambrozik – dyrektor, historia, wiedza o społeczeństwie
 2. Aleksandra Bączkiewicz –j. angielski, wychowawca klasy VII – VIII
 3. Izabela Długowska – Hanas –– edukacja wczesnoszkolna, wychowawca klasa III, pedagog szkolny, logopeda, zajęcia korekcyjno – kompensacyjne
 4. Adrianna Miś – biologia, chemia, przyroda
 5. ks. Daniel Karwacki – religia
 6. Anna Polaszczyk – j. polski, nauczyciel bibliotekarz, j. polski dla obcokrajowców
 7. Sylwia Seiffert – rewalidacja, wychowanie do życia w rodzinie, doradztwo zawodowe, pedagog specjalny
 8. Tomasz Stachowicz – wychowawca klasy IV-V, matematyka, informatyka, fizyka
 9. Izabela Stawinoga –wychowawca oddziału przedszkolnego, wychowanie przedszkolne
 10. Adam Burzała – muzyka, plastyka, technika
 11. Aneta Papiór – j. niemiecki, geografia
 12. Paulina Kostrzewa – j. angielski
 13. Magdalena Domal – edukacja wczesnoszkolna klasa I-II, logopeda
 14. Alicja Świątek – edukacja wczesnoszkolna, wychowawca klasy I-II, zajęcia korekcyjno – kompensacyjne
 15. Iwona Maciejewska – Wolko – wychowanie przedszkolne, nauczyciel wspomagający, pedagog specjalny
 16. Agnieszka Szymańska – wychowawca grupy „0”, wychowanie przedszkolne, nauczyciel świetlicy
 17. Estera Piotrowska – wychowanie przedszkolne
 18. Rafał Nikodem – edukacja dla bezpieczeństwa, wychowanie fizyczne
 19. Elżbieta Fras – główny księgowy, samodzielny referent
 20. Danuta Sedyk – starszy woźny, sprzątaczka
 21. Barbara Nokiel – sprzątaczka, woźna oddziałowa
 22. Sylwia Paprocka – Nokiel – pomoc nauczyciela
 23. Magdalena Wardęga – pomoc nauczyciela