Skład Rady Rodziców

Rada Rodziców w roku szkolnym 2020/2021

 

Przewodnicząca – p. M. Mielcarek
Z- ca – przewodniczącej – p. A. Wiśniewska
Skarbnik – p. M. Napierała
Sekretarz – p. A. Górecka
Komisja rewizyjna: p. K. Hruszowiec, p. I. Kasprzak, p. J. Sikora
p. K. Banaś, p. A. Możdżanowska