[plakat informujący o wydarzeniu]
[plakat informujący o konkursie]