27 października uczniowie klasy I i II mieli okazję poszerzyć swoją wiedzę na temat ekologii podczas wizyty w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów w Olszowie. Zwiedzanie rozpoczęliśmy od poznania sympatycznej maskotki „OL-SOWY”, która zaprezentowała nam swoje skrzydła w barwach pojemników na odpady. Dzieci chętnie się do niej przytulały, robiły sobie zdjęcia i „przybijały piątkę”.

Następnie podczas spotkania w sali konferencyjnej Pani Anita przypomniała o zasadach obowiązujących przy segregacji odpadów w formie multimedialnej prezentacji. Dzieci obejrzały film o funkcjonowaniu Zakładu Zagospodarowania Odpadów oraz krótkie filmy edukacyjne, po których aktywnie uczestniczyli w zajęciach, m.in. przypisując plakietki magnetyczne przedstawiające różnego rodzaju odpady do odpowiednich pojemników czy też, przy użyciu zagniatarek, zmniejszając objętość plastikowych butelek. Grali w gry dotyczące segregacji odpadów na panelach dotykowych, a także na edukacyjnej macie podłogowej, układali puzzle piankowe. Dopasowywali czas rozkładu odpadów w środowisku przy użyciu tablicy.

Następnie, aby z bliska zobaczyć jaką drogę przebywają odpady po opuszczeniu naszych domów, wszyscy w kamizelkach odblaskowych udaliśmy się na teren zakładu, gdzie Pan Grzegorz– kierownik Działu Eksploatacji ZZO pokazał nam punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK), wagę- na której zważyły się jednocześnie wszystkie dzieci oraz opiekunowie. Otrzymaliśmy pamiątkowy „Certyfikowany Dowód Ważenia”. Zobaczyliśmy także inne obiekty i maszyny wykorzystywane przy zagospodarowywaniu odpadów komunalnych.

Dzieci odwiedziły również wiatę ze ścieżką edukacyjną. Tam była już praktyczna nauka segregacji i postępowania z odpadami wytwarzanymi na co dzień w gospodarstwie domowym. Zwieńczeniem tych wszystkich atrakcyjnych działań była zabawa na nowoczesnym placu zabaw mieszczącym się na terenie zakładu.

Na zakończenie spotkania wręczyliśmy podziękowanie za gościnę i fantastycznie przygotowane zajęcia, za które raz jeszcze Bardzo Serdecznie Dziękujemy!

Od zakładu otrzymaliśmy teczki z podarunkami z logo ZZO Olszowa oraz materiały informacyjno-edukacyjne w ramach prowadzanej przez ZZO Olszowa kampanii proekologicznej.

Wielkie Podziękowania kierujemy także dla Rodziców za pomoc, opiekę, zaangażowanie oraz poświęcony czas!

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=408261160775617&id=100047752102825

[zdjęcie przedstawia uczniów klasy I i II podczas wizyty w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów Olszowa]