Wraz z końcem I półrocza zakończyliśmy XIX Edycję Programu Insta.Ling dla Szkół, za którą nasza szkoła otrzymała certyfikat jakości kształcenia.

[plik jpg przedstawiający certyfikat dla szkoły]

Zapraszamy do dalszej nauki w II półroczu z XX Edycją Programu Insta.Ling dla Szkół.

Więcej informacji pod linkiem https://instaling.pl/

[logo programu]