Nasza szkoła otrzymała certyfikat w uznaniu skutecznego wykorzystania innowacyjnego systemu optymalizacji
nauki słownictwa Insta.Ling w semestrze letnim roku szkolnego 2021/2022