Instrukcja [plik pdf zawierający instrukcję instalacji i obsługi aplikacji Obecność VULCAN]