Tradycja przesyłania kartek świątecznych coraz częściej wypierana jest przez SMS-y czy też e-maile. Uczniowie naszej szkoły są świadomi różnicy pomiędzy istotą słowa pisanego własnoręcznie, a wiadomością cyfrową – wygenerowaną często z gotowych wzorów. W tym roku przygotowali, więc własnoręczne przepiękne kartki. Następnie uczniowie klas I i II oraz VI i VII wraz z wychowawcami przeszli ulicami Świby, aby świąteczne życzenia pozostawić    w skrzynkach pocztowych mieszkańców wsi. Własnoręcznie wykonane kartki od uczniów przekazane zostały również do Klubu Seniora “Pod Żurawiem”. ☃️☃️☃️🎅

Dlaczego wysyłanie kartek jest ważne? [plik pdf zawierający informacje o realizacji w szkole akcji Idą Święta nie o smsie lecz o kartce pamiętaj]

[zdjęcie przedstawiające plakat Fundacji Dbam o mój zasięg na temat akcji Idą Święta nie o smsie lecz o kartce pamiętaj]
[zdjęcie przedstawiające plakat Fundacji Dbam o mój zasięg na temat akcji Idą Święta nie o smsie lecz o kartce pamiętaj]
[zdjęcie przedstawiające uczniów klasy II podczas wypisywania kartek świątecznych]
[zdjęcie przedstawiające uczniów klasy II podczas wypisywania kartek świątecznych]
[zdjęcie przedstawia uczniów Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Świbie na placu szkolnym z kartkami świątecznymi]
[zdjęcie przedstawia uczniów Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Świbie na placu szkolnym z kartkami świątecznymi]