Choćbyśmy przemierzyli cały świat w poszukiwaniu piękna, musimy je najpierw nosić w sobie – inaczej go nie znajdziemy”.
Ralph Waldo Emerson

APTECZKA PIERWSZEJ POMOCY EMOCJONALNEJ to program profilaktyki uniwersalnej i promocji zdrowia realizowane w naszej placówce w roku szkolnym 2021/2022, którego celem jest rozwijanie kompetencji społecznych i emocjonalnych dzieci oraz młodzieży. Program ma na celu wzmacniać naturalne zdolności radzenia sobie z trudnościami, kształtować pozytywne nastawienie do świata a także uczyć optymizmu, radości życia, życzliwości i współpracy. Podstawowym założeniem programu jest przekonanie, że warunkiem sukcesu i szczęścia w życiu jest inteligencja emocjonalna.

Gdy coś nam dolega sięgamy do apteczki pierwszej pomocy medycznej. A jak możemy pomóc sobie lub komuś, kto czuje się zraniony, czy przeżywa trudne momenty?

Podczas spotkań wspólnie z uczniami zastanawiamy się, co jest ważne dla zdrowia emocjonalnego i dobrego funkcjonowania, dzieci tworzą i wyposażają swoje Apteczki. Uczymy dzieci optymizmu i radzenia sobie z przeciwnościami.

Program jest adresowany do dzieci w wieku 8-12 lat. Nauczyciel – realizator prowadzi zajęcia omawiając następujące zagadnienia:

Apteczka skarbówjak leczyć rany duszy?

  1. Optymizmmyśl pozytywnie, wtedy jest łatwiej!
  2. Przyjaźńokazuj miłość i przyjaźń!
  3. Kreatywnośćucz się całe życie, odkrywaj i wzmacniaj swoje talenty!
  4. Wytrwałość nie poddawaj się, sukces w życiu to bieg na długi dystans!
  5. Zdrowie fizycznedbaj o zdrowie i ćwicz codziennie – to poprawia samopoczucie!
  6. Szczerośćnie komplikuj niepotrzebnie swojego życia! 
  7. Życzliwośćpróbuj zrozumieć i wspierać innych!
  8. Wdzięcznośćokazuj wdzięczność za wszystko, co cię spotyka!
  9. Marzeniawyznaczaj sobie cele i podążaj za marzeniami!

Celem programu APTECZKA PIERWSZEJ POMOCY EMOCJONALNEJ jest rozwijanie w dzieciach podstawowych umiejętności społecznych i emocjonalnych oraz przygotowanie do radzenia sobie z trudnościami. Korzystając z założeń psychologii pozytywnej, sformułowanych przez amerykańskiego psychologa Martina E. P. Seligmana, przyjęto, że optymizmu można się nauczyć, a postawa optymizmu może prowadzić do szczęśliwego i satysfakcjonującego życia.

Realizacja programu powinna przyczynić się do rozwijania w dzieciach umiejętności radzenia sobie ze stresem i trudnościami poprzez budowanie pozytywnych przekonań, wiary w siebie i zrozumienia dla innych.

Apteczka Pierwszej Pomocy Emocjonalnej jest potrzebna, by pomóc nie tylko leczyć rany duszy, ale również by odzyskać dobry humor, nadzieję i nabywać odporność psychiczną. Chcemy uczyć dzieci optymizmu, wiary we własne siły i umiejętności radzenia sobie z trudnościami.

Projekt realizowany jest przez klasę IV.

[zdjęcie przedstawia założenia programu promocji zdrowia psychicznego i profilaktyki uniwersalnej- Apteczka Pierwszej Pomocy Emocjonalnej]
[zdjęcie przedstawia założenia programu promocji zdrowia psychicznego i profilaktyki uniwersalnej- Apteczka Pierwszej Pomocy Emocjonalnej]