[plik jpg zachęcający do udziału w akcji charytatywnej]