Rekrutacja [plik pdf zawierający informacje dotyczące rekrutacji do klasy I i oddziałów przedszkolnych SP w Świbie]