[plik zawierający porady]
[plik zawierający definicje]