Wyniki konkursów [plik pdf przedstawia wyniki konkursów ekologicznych organizowanych przez Gminę Kępno]