W tym roku szkolnym nasza szkoła weźmie udział w XIX Edycji Programu InstaLing dla Szkół.

InstaLing jest aplikacją, która umożliwia uczniom szybką naukę słówek, a nauczycielom wgląd w szczegółowe raporty o systematyczności ich pracy oraz dostęp do narzędzi do oceny wyników.

Więcej informacji można znaleźć pod https://instaling.pl/