[Zdjęcie zawiera informacje dotyczące zajęć warsztatowych z udziałem pracowników Muzeum Ziemi Kępińskiej.]
[Zdjęcie zawiera informacje dotyczące zajęć warsztatowych z udziałem pracowników Muzeum Ziemi Kępińskiej.]
[Zdjęcie przedstawiające uczniów klas VI i VII podczas zajęć muzealnych.]
[Zdjęcie przedstawiające uczniów klas VI i VII podczas zajęć muzealnych.]