W dniu 25 czerwca w Szkole Podstawowej im. Jana Brzechwy w Świbie odbyło się uroczyste zakończenie
roku szkolnego powiązane z pożegnaniem uczniów klasy VIII. Uroczystość miała podniosły charakter.
Absolwenci złożyli uroczyste ślubowanie, zostali pożegnani przez klasę młodszą i otrzymali świadectwa
ukończenia szkoły. Słowa otuchy skierowały do nich dyrektor szkoły – mgr Izabela Ambrozik, wychowawczyni
– mgr Aleksandra Bączkiewicz oraz przewodnicząca Rady Rodziców pani Monika Mielcarek. Ósmoklasiści
ostatni raz pokazali się na scenie przedstawiając krótki program artystyczny. Po zakończonej uroczystości
udali się wraz z wychowawczynią na boisko szkolne, na którym wypuścili w powietrze kolorowe balony wraz
ze swoimi marzeniami na przyszłość.

 Zdjecie-przedstawiajace-absolwentow-szkoly-puszczajacych-balony-na-boisku-szkolnym

Zdjęcia z dnia zakończenia