Po ogromnym sukcesie XX Edycji serdecznie zapraszamy nauczycieli języka angielskiego i niemieckiego oraz uczniów do udziału w XXI Edycji Programu InstaLing dla Szkół, która niesie ze sobą jeszcze więcej funkcjonalności! Uczestnictwo w programie daje bezpłatny dostęp do systemu dla nauczyciela, uczniów i rodziców. 

https://instaling.pl/