23 listopada 2022 roku odbył się w naszej szkole konkurs przyrodniczy

,,Znam polskie drzewa”.
Wzięło w nim udział 34 uczniów z klas 4-8 oraz  przedstawiciele naszej młodszej społeczności z klasy pierwszej, drugiej i trzeciej. Przygotowania do konkursu rozpoczęliśmy od akcji informacyjnej. Na gazetce szkolnej w kąciku ekologicznym została przygotowana ekspozycja z ilustracjami liści najpopularniejszych drzew występujących w Polsce. Konkurs miał formę testu przeprowadzonego na platformie Kahoot składającego się z 18 pytań obejmujących informacje o drzewach oraz ich rozpoznawanie. Na udzielenie pojedynczej odpowiedzi uczestnicy mieli zaledwie 20 sekund. W klasach młodszych konkurs został zrealizowany w tradycyjny sposób; wersja papierowa. Pieczę nad prawidłowym przebiegiem konkursu sprawowała komisja konkursowa w składzie Adrianna Miś, Anna Polaszczyk oraz Tomasz Stachowicz (klasy 4-8) oraz Alicja Świątek,  Magdalena Domal oraz Izabela Długowska – Hanas (klasy 1-3).


Wyniki konkursu przedstawiają się następująco:

W kategorii klas 1-3
1 miejsce – Julia Maciejewska

1 miejsce – Iga Marczak

1 miejsce – Fabian Kucharski

1 miejsce – Nadia Woźniak

W kategorii klas 4-8

1 miejsce – Aleksandra Ciszewska
2 miejsce – Maja Bieda
3 miejsce –  Martyna Blicharska


Gratulujemy!

Fotorelacja z konkursu, wręczenia dyplomów i nagród już wkrótce.